Mercedes

Mercedes to piękna klacz urodzona 4 kwietnia 2013r. Ma duży potencjał skokowy – pokazuje swoją klasę w skokach luzem. Zawsze czujna, bada wszystko co nowe. To koń który uczy, że na zaufanie trzeba zasłużyć.